Compare Listings

Taxateursvereniging Curacao opgericht

Taxateursvereniging Curacao opgericht

Op donderdag 24 november 2016 is ten overstaan van notaris mr. Simon van notariskantoor Simon & Steenbaar de Taxateursvereniging Curaçao (TVC) opgericht.

Tot op heden zijn de navolgende taxatiekantoren aangesloten bij de TVC:

 • Domicilie Real Estate N.V.
 • Caresto N.V.
 • Landmark Real Estate N.V.
 • Anprocor N.V.
 • Brouwer Taxaties N.V.
 • Taxatiekantoor Joubert N.V.
 • A.A. Real Estate N.V.
 • Alliance Real Estate N.V.
 • Taxatiebureau Exact N.V.
 • RVM Design & Taxaties N.V.
 • Curacao Exclusive Real Estate N.V.

Het bestuur van de TVC bestaat momenteel uit de navolgende personen:

 • Voorzitter: Marjolein Elgersma
 • Penningmeester: Charlie Henriquez
 • Secretaris: Geert Bijlstra

Het doel dat de TVC nastreeft is de taxatiebranche beter te organiseren en verder te professionaliseren. Om dit na te streven zal de TVC regelmatig voor haar leden bijscholingscursussen organiseren waardoor alle leden op de hoogte blijven over de laatste ontwikkelingen op bouwkundig, juridisch en technisch gebied.
In overleg met (onder meer) de Bankiersvereniging van Curaçao (CBA) is reeds een aanzet gemaakt tot het ontwikkelen een standaard model van een taxatierapport die door alle leden dient te worden gehanteerd en de medewerkers van o.a. banken in staat zal stellen om in ‘een oogopslag’ de meest relevante informatie tot zich te nemen.

Verder zal in overleg met de CBA, het Kadaster, etc. een digitaal platform ontwikkeld worden die voor alle leden toegankelijk is en waarop leden eenvoudig referenties van onder meer recente transacties kunnen natrekken, hetgeen de objectiviteit van de taxatierapporten verder zal bevorderen.

De TVC zal ook voor particulieren, de overheid en het bedrijfsleven van Curaçao dienen als aanspreekpunt in geval van waardebepalingsvraagstukken.

Indien u nadere informatie wenst te ontvangen omtrent de TVC kunt u zich wenden tot Marjolein Elgersma 738-3344 (Domicile Real Estate) e/o Geert Bijlstra 841-2800 (Landmark Real Estate) of email: taxateursverenigingcuracao@gmail.com

img

Marjolein Elgersma